1. Technologies
  2. Product Spec

การออกแบบรูปทรงของเฟรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงและต่อต้านแรงบิดสามารถรองรับการขึ้นเอ็นที่สูงขึ้น

Shaft Material

Graphite + Resin + 7.0 SHAFT

Frame Material

Graphite + Resin

String tension LBS

5U:≦28 lbs(12.5kg)、6U:≦27 lbs(12kg)

Weight / Grip Size

5U/G5、6U/G6