1. Technologies
  2. Product Spec

การออกแบบรูปทรงของเฟรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงและต่อต้านแรงบิดสามารถรองรับการขึ้นเอ็นที่สูงขึ้น

Shaft Material

Graphite +Resin +7.0 SHAFT

Frame Material

Graphite +Resin

String tension LBS

5U:≤28 lbs(12.5Kg)、6U:≤27 lbs(12Kg)

Weight / Grip Size

5U/G5 6U/G5