TK-100F J

THRUSTER K 100F

2017 NEW
  1. Technologies
  2. Product Spec

การออกแบบรูปทรงของเฟรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงและต่อต้านแรงบิดสามารถรองรับการขึ้นเอ็นที่สูงขึ้น

Shaft Material

Graphite + Resin + 7.0 SHAFT

Frame Material

Graphite + Resin

String tension LBS

≦24 lbs
≦23 lbs

Weight / Grip Size

3U / G4、G5
4U / G5

Length

675 mm

Stiffness

S○○○○●F