MR.MingQing Zhang ให้การสนับสนุนงานแข่ง

2018-01-31

วันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ให้แก่ MR.MingQing Zhang  ที่ให้การสนับสนุน  "งานแข่งขันกีฬามหาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" และ  "งานแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์"  

 

 

โดยเมื่อวันที่ 22-30 มกราคม 2561 ทางบริษัทวิคเตอร์สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬามหาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 

 

         

         

จัดขึ้นที่ยินเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

  

และในวันที่ 23-28 มกราคม 2561 ทางบริษัท วิคเตอร์สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬางานนักเรียนครั้งที่39 ขุนด่านเกมส์"   

  

จัดขึ้นที่สนามแบดมินตันเทศบาลท่าช้าง จ.นครนายก